PCPO Intranet

Onze identiteit

PCPO is een stichting voor christelijk onderwijs waar iedereen welkom is. Kinderen en professionals groeien bij ons als mens. Wij bieden vanuit onze christelijke waarden een tegenwicht aan polarisatie en sluiten liever in dan buiten. Op eigentijdse wijze geven wij onze identiteit vorm, die bijvoorbeeld tot uiting komt in de aandacht voor bezinning en zingeving. Zo nemen aan het begin van de dag en tijdens de lessen leerkrachten tijd om stil te staan bij belangrijke dingen in het leven of gebeurtenissen in de wereld. Kinderen maken kennis met verschillende visies en overtuigingen en kunnen zo hun eigen levensvisie ontdekken. Door het delen van inspiratie begeleiden we kinderen bij het ontdekken welke bronnen voor hen betekenis krijgen. Daarin zijn wij verbonden met onze christelijke bron, waarin het voor ons gaat om:
- het zijn van een gemeenschap;
- elkaar liefdevol te behandelen;
- de ontmoeting en verbinding met elkaar;
- de gerichtheid op het goede;
- de vorming en menswording van kinderen te bevorderen.

Op school leren kinderen om goed met elkaar om te gaan en dat er verschillen mogen zijn. iedereen is anders, maar voor goed samenleven is het nodig om verdraagzaam te kunnen zijn, oprechte belangstelling te tonen voor een ander, overeenkomsten te willen zoeken, voor elkaar te zorgen, integer en rechtvaardig te zijn en elkaar te willen vergeven. Geen uitsluiting en onvrijheid, maar verbinding en ruimte, voluit kunnen leven, steeds opnieuw mogen beginnen. Dat geldt voor
kinderen en evenzeer voor medewerkers van PCPO.

De manier waarop de hierboven beschreven waarden in de praktijk zichtbaar zijn verschilt per school. Maar op elke school binnen PCPO worden de verhalen uit de bijbel verteld en worden de christelijke feesten gevierd. Er worden passende liederen gezongen en er zijn rituele momenten  aan het begin en eind van de dag. Daarnaast komen op alle scholen ook andere levensovertuigingen aan de orde: leerlingen bezoeken verschillende gebedshuizen of doen op een andere manier kennis op van wat er op religieus gebied bestaat en beleefd wordt.

De waarden hebben ook betekenis voor het burgerschapsonderwijs. Met hulp van methodelessen en ook in de dagelijkse praktijk willen de scholen de kinderen leren wat het betekent om zo – vanuit deze waarden - in het leven te staan en met elkaar samen te leven. De school is zo ook een oefenplek, een tussenplaats om als kind in de wereld te komen (zie visiedocument Burgerschapsonderwijs).