PCPO Intranet

Waarom werken bij PCPO?

PCPO is een christelijke stichting met als missie: Onderwijs, met liefde Voor God, het kind en de naaste Het geven van goed en eigentijds onderwijs vanuit de christelijke levensbeschouwing dragen wij graag uit in ons dagelijks werk. Ook vanuit de scholen is door medewerkers aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat medewerkers bewust kiezen voor christelijk onderwijs.

In een organisatie waar bijna 500 mensen werken kan het niet anders dan dat er een schat aan ervaringen, kennis en kwaliteiten te vinden is. PCPO wil het delen hiervan met elkaar stimuleren.

We hebben daarom voor ons personeel Academy; een overkoepelende term voor alle activiteiten die gericht zijn op het delen van interne kennis en het aanbieden van externe kennis.

Hierbij vinden er activiteiten plaats binnen onze stichting waarin mensen elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. We willen bereiken dat iedereen binnen PCPO zijn talent(en) met plezier ontwikkelt; in relatie met elkaar.

Kinderen wil je de ruimte geven om zich te ontwikkelen.

Zo willen wij ook onze scholen de ruimte geven, hen stimuleren om gebruik te maken van de kwaliteiten van individuele teamleden. We zijn samen verantwoordelijk voor het totale aanbod. Krachtig onderwijs door deskundige professionals.

Together Everyone Achieves More.

Met elkaar (bestuur, medewerkers, ouders en leerlingen) dragen we zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind.

Onze scholen in Barendrecht & Ridderkerk