PCPO Intranet

Contact

Naar de schoolsite

CBS Groen van Prinsterer

‘De Groen’ staat al ruim 100 jaar goed bekend in Barendrecht om zijn goede resultaten en sterk pedagogisch klimaat. De school heeft ongeveer 500 leerlingen en 50 medewerkers en is gehuisvest op twee locaties, die hemelsbreed 500 meter van elkaar liggen, de Hof van Maxima en de Stellingmolen. Op beide locaties bevinden zich een peuterspeelzaal en kinderopvang. De school heeft een eigen meer- en hoogbegaafdengroep ‘De Komeet’.

De christelijke identiteit vormt een stabiele basis voor zowel de cultuur binnen de organisatie als voor het onderwijs op de Groen van Prinsterer. De identiteit is duidelijk zichtbaar: in alle groepen wordt gebeden, er worden bijbelverhalen voorgelezen vanuit een thema, deze themaweken worden gezamenlijk afgesloten en Kerst en Pasen worden bij toerbeurt in de kerk gevierd, etc. Leerkrachten werken vanuit de methode Startpunt.

CBS Groen van Prinsterer