PCPO Intranet

Onze scholen

Stichting PCPO heeft 11 scholen voor primair onderwijs in Barendrecht en Ridderkerk. Onze scholen werken met het klassikale leerstofjaarsysteem, sommige van onze scholen geven ook OntwikkelingGerichtOnderwijs (OGO).

Aan de meeste scholen is een peuterspeelgroep verbonden; Op een aantal locaties is sprake van een Integraal Kindcentrum: een vergevorderde samenwerking tussen in ieder geval de school, de peuterspeelgroep, kinderopvang, buitenschoolse opvang en wijkgebonden organisaties. In Ridderkerk is dit met onze partner Kinderopvang SKR. In Barendrecht is dit met Kibeo en Eiland Marleyne.