PCPO Intranet

Ons verhaal

Oprichting

Sinds 11 juni 2019 is PCPO Barendrecht en Ridderkerk een stichting.  Daarvoor was PCPO een vereniging, die op 1 januari 2005 was ontstaan na een besturenfusie van de PC Schoolverenigingen van Barendrecht, Ridderkerk en Bolnes. 

De drie verschillende besturen hebben besloten om samen te gaan zodat ze één grote onderwijsorganisatie konden vormen wat duidelijke meerwaarde biedt voor het christelijk onderwijs in Barendrecht en Ridderkerk. 

 

Stichting PCPO heeft de status ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

Giften en legaten aan de stichting kunt u wel of niet ten gunste van een bepaalde school van de belasting aftrekken. Raadpleeg s.v.p. de website van de belastingdienst voor de voorwaarden waaronder een belastingaftrekbare gift aan de stichting kan worden gegeven.Wanneer u besluit de stichting of één van haar scholen een gift  te geven, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het bestuurskantoor.

Met ingang van  1 januari 2014 is het verplicht dat instellingen met een ANBI status informatie openbaar maken met betrekking tot het functioneren. Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk is gevestigd in Barendrecht (KvK nr. 40341697) en beheert 11 basisscholen waarvan zes scholen zijn gevestigd  in de gemeente Barendrecht en vijf scholen in de gemeente Ridderkerk. De scholen worden bezocht door meer dan 4000 leerlingen en er zijn ongeveer 370 medewerkers binnen de stichting werkzaam. Overige zakelijke gegevens kunt u vinden bij contact. 

Vanuit een christelijke grondslag en vanuit haar lokale maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt PCPO goed onderwijs aan kinderen in de basisschool leeftijd.

De hoofdlijnen van beleid en het jaarverslag, waarin een evaluatie van activiteiten, de balans en staat van baten en lasten is opgenomen, kunt u vinden bij jaarverslagen.

Voor wat betreft de bezoldiging van bestuursleden wordt verwezen naar de uitgebreide versie van de jaarrekening die u op het bestuurskantoor kunt inzien.

Conform de ANBI wet- en regelgeving 1 januari 2021 is het 2021 Standaardformulier ANBI toegevoegd.

Onze missie en identiteit

PCPO is een stichting voor christelijk onderwijs waar iedereen welkom is. De scholen van PCPO helpen kinderen en medewerkers hun potentieel te ontwikkelen als basis voor een betekenisvol en kansrijk leven. 

 

 

Onze organisatie

PCPO heeft een bestuursbureau dat de scholen ondersteunt met beleidsvormende en ondersteunende diensten. Daarnaast hebben wij ook een Raad van Toezicht, GMR en MR. 

Onze strategie

PCPO heeft een Koersplan voor 2023-2027. Het Koersplan geeft richting aan ons handelen, zowel op bestuursniveau als op schoolniveau.  

Ons jaarverslag

Onze jaarverslagen zijn hier te downloaden.

Onze privacy

PCPO heeft één uniform privacybeleid. Vertrouwen, veiligheid en verantwoording staan binnen onze stichting en scholen hoog in het vaandel. 

Onze plusklas

De Raket is onze bovenschoolse plusklas van de elf scholen. Een aantal meer– en hoogbegaafde leerlingen volgt hier onderwijs en begeleiding.